Wat wij doen

De verborgen kinderen

Ondanks dat armoede wereldwijd flink aangepakt wordt, zijn dove kinderen vaak onzichtbaar voor ontwikkelingsorganisaties (United Nations Development Programme, 2016). Uit de schrikbarende cijfers van de World Health Organization (2017) blijkt dat de meeste dove kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school gaan. Dove kinderen worden vaak zelfs binnen “verstopt”. Met de Fynn Foundation willen we dove kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen te geven als Fynn.

Begin bij het gezin

Als er al hulp geboden wordt, komt deze in veel ontwikkelingslanden relatief laat. De Fynn Foundation zet zich in om jonge dove kinderen en hun families in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen, wat cruciaal is voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling (World Health Organization, 2017). Dit wordt gedaan door samen te werken met partners in de ontwikkelingslanden. Op deze manier kan de hulp aangepast worden aan de wensen van de dove kinderen en hun ouders. Daarbij zorgen we ervoor dat de hulp gegeven wordt door professionals, ondermeer van Kentalis International, en dat de hulp op duurzame wijze wordt gegeven. Dus met een blijvend effect.

Klik hier om ons beleidsplan te lezen.

Bronnen

United Nations Development Programme (2016). Human Development Report 2016: Human development for everyone. Verkregen op 10 december 2017 van: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

World Health Organization, 2017. Deafness and hearing loss. Verkregen op 10 december 2017 van: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/